Aktualności

24-25 listopada 2017 - KONFERENCJA

Rewolucje w Rosji w 1917 i ich konsekwencje dla Polski

revolution detal

Rewolucje 1917 r. w Rosji odcisnęły trwałe piętno na dziejach XX w. w skali globalnej. Konferencję zaplanowano w stulecie tych przełomowych wydarzeń. Celem jest podsumowanie stanu badań naukowych oraz dyskusja o ich nowych kierunkach. Kluczowe zagadnienia to: globalny wymiar rewolucji 1917 roku w Rosji, miejsce Polaków w rozgrywkach walczących mocarstw europejskich, a nade wszystko - dziejowa rola Polaków w kontekście powstrzymania idei rewolucyjnych po Europie. Konferencja, która odbyła się 24 i 25 października 2017 r. w Paryżu przedstawiła szeroką perspektywę badawczą: refleksję nad oboma rewolucjami oraz zestawienie – w ujęciu interdyscyplinarnym (historia, socjologia, literatura, historia sztuki) – różnych spojrzeń na ten proces dziejowy. Obok głównych zagadnień prelegenci skupili się także na wzajemnym postrzeganiu się narodów, wykorzystywanym do walki politycznej (relacje polityków, literatów-kronikarzy, ale i studium narzędzia, jakim była propaganda w upowszechnianiu i utrwalaniu złych stereotypów dotyczących Polaków w oczach Rosjan i odwrotnie). Uzupełnieniem tej panoramy społeczno-politycznej było pokazanie sytuacji Polaków w zawierusze rewolucyjnych wydarzeń z perspektywy czeskiej, węgierskiej i rumuńskiej. Konferencja doskonale ukazała rewolucje 1917 r. jako burzliwy proces, toczący się na terytorium Europy Środkowej – najważniejszej wówczas przestrzeni w walce o nowy porządek świata. Konferencja została zorganizowana przez Stację Naukową PAN w Paryżu, Bibliotekę Polską w Paryżu/Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu przy wsparciu Instytutu Polskiego.

Szczegółowy program


 

7-9 grudnia 2017 - KONFERENCJA

Józef Czapski (1896-1993) - człowiek, artysta, mediator kultury

Czapski

Józef Czapski to wyjątkowa w dziejach XX wieku postać, której losy same w sobie są pasjonującym historycznym świadectwem. Wir dziejowy – paradoksalnie – pchnął tego utalentowanego malarza-pacyfistę do walki, a na jej skutek do sowieckich obozów. Stamtąd zaś trafił na wygnanie, na którym stał się mediatorem politycznym, ale i ambasadorem polskiej kultury. Od samego początku funkcjonowania Instytutu Literackiego, a później już w samej paryskiej „Kulturze”, Józef Czapski był aż do swych ostatnich dni jednym z najbliższych współpracowników Jerzego Giedroycia. Swe bogate doświadczenie arystokrata zaczął z czasem przelewać na papier nie tylko farbą, ale i atramentem: "Wspomnienia starobielskie" czy "Na nieludzkiej ziemi", obok licznych esejów i bogatej korespondencji, do dziś pozostają nieocenionym świadectwem czasów, w jakich przyszło mu żyć, świadectwem na planie historycznym, literackim i artystycznym. I to właśnie na przecięciu tych trzech perspektyw została ukazana postać tego wielkiego humanisty podczas paryskiej konferencji, organizowanej wspólnie – w grudniu 2017 roku – przez najważniejsze polskie ośrodki naukowo-kulturalno-literackie we Francji i ich zagranicznych partnerów.

Program


 

 

 

Program 2017

Program najbliżych wydarzeń to konferencje naukowe poświęcone znaczącym postaciom w polskiej kulturze i historii: Tadeuszowi Kościuszce, Józefowi Czapskiemu. Konferencja wokół Rewolucji 1917 r. podejmuje z kolei próbę analizy konsekwencji politycznych, społecznych, ekonomicznych tych wydarzeń w całym obszarze Europy Środkowej. Więcej


Relacje

Finansowanie badań naukowych w Polsce

W jaki sposób naukowcy mogą uzyskać środki na prowadzenie badań w Polsce? Podczas spotkania informacyjnego “Funding opportunities for researchers in Poland” badacze z ośrodków w Gdańsku, Krakowie i Warszawie oraz eksperci Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przedstawili istniejące możliwości finansowania dla naukowców, którzy chcieliby prowadzić swoje badania w Polsce. Więcej.

Kościuszko - uczony i muzyk

27 października 2017 r. odbył się wykład pt. „Tadeusz Kościuszko – uczony i muzyk”, otwierający nowy cykl „Wielkie postaci nauki polskiej”. W 200. rocznicę śmierci Naczelnika warto przypomnieć jego mniej znane oblicze – człowieka uczonego i wybitnego znawcy muzyki. Więcej.

Kościuszko - bohater dwóch kontynentów

W dniach 19-21 października br. odbyła się konferencja współorganizowana przez PAN Stację Naukową w Paryżu we współpracy z Towarzystwem Historyczno-Literackim / Biblioteką Polską w Paryżu oraz Ambasadą RP we Francji. Postać Kościuszki była bardzo silnie związana z Francją. Więcej.


 

 

 

 

Konferencja, która odbędzie się w dniach 19-21 października br. współorganizowana przez PAN Stację Naukową w Paryżu we współpracy z Towarzystwem Historyczno-Literackim/ Biblioteką Polską w Paryżu oraz Ambasadą RP w Paryżu jest jedynym tak ważnym wydarzeniem naukowym związanym z dwusetną rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki, przygotowywanym w świecie frankofońskim. Postać Kościuszki była bardzo silnie związana z Francją, w której najpierw jako młodzieniec studiował, zdobywał szlify wojskowe i dyplomatyczne, a potem działał jako jeden z głównych emigracyjnych polityków, będąc jednocześnie autorytetem moralnym światowej sławy.