French (Fr)Polish (Poland)

Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu


Spotkania
Spotkanie z Eustachym Rylskim z okazji ukazania się powieści „La Condition”

26 maja 2009 w Stacji Naukowej PAN odbyło się spotkanie z Eustachym Rylskim z okazji wydania we Francji jego ostatniej powieści zatytułowanej „Warunek" („La Condition"). Rylski w jednym z wywiadów przyznał, że „interesuje go opowiadanie historii. Takich, jakie chciałby sam przeczytać". „Warunek", nominowany w 2006 roku do literackiej nagrody „Nike", to „utwór, który świetnie udaje klasyczną powieść historyczną", w którym autor prowadzi „grę z konwencją powieści historycznej". Rylskiemu udało się stworzyć pasjonującą fabułę, która stała się pretekstem do refleksji nad polskim patriotyzmem i polskimi mitami historycznymi.

 
Spotkanie z Józefem Hurwicem z okazji reedycji książki „Marie Skłodowska-Curie et la radioactivité”

20 maja 2008 w Stacji Naukowej PAN gościł Józef Hurwic, fizykochemik i historyk nauki, profesor Politechniki Warszawskiej, przebywający od 1969 roku na emigracji we Francji. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Towarzystwem Historycznym i Literackim Polskim oraz Domem Wydawniczo-Promocyjnym GAL w Warszawie z okazji opublikowania nowej edycji książki "Marie Sklodowska-Curie et la radioactivité".