French (Fr)Polish (Poland)

Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu


Konferencje
Sympozjum „Pobyt i badania naukowe Jeana-Étienne’a Guettarda (1715-1786) w Polsce i na Litwie”

29 maja 2009 w Stacji Naukowej PAN zorganizowano sympozjum na temat pobytu i badań naukowych przeprowadzonych w Polsce przez Jeana-Étienne'a Guettarda (1715-1786), francuskiego przyrodnika, geologa i mineraloga. Referaty wygłosili Alice Lemaire (Bibliothèque Centrale, Muséum national d'Histoire naturelle), Radosław Tarkowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Piotr Daszkiewicz (Muséum national d'Histoire naturelle).

Jean-Étienne Guettard przebywał w Polsce w latach 1760-1762 jako osobisty lekarz ambasadora Francji markiza de Paulmy. Zawdzięczamy mu pierwszą mapę geologiczną Polski, opis kopalni soli w Wieliczce, rozmaite prace z zakresu paleontologii, botaniki, meteorologii i medycyny. Jego publikacje budziły ogromne zainteresowanie przyrodników polskich. Guettard korespondował m. in. ze Stanisławem Staszicem i Janem Jaśkiewiczem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 
Polsko-Francuskie Forum Naukowe

26 i 27 czerwca 2008 w Stacji Naukowej PAN odbyło się Polsko-Francuskie Forum Naukowe. Patronat nad imprezą objęli Jego Ekscelencja Tomasz Orłowski, ambasador RP w Paryżu i prof. Michał Kleiber, prezes PAN. Forum stało się okazją do zaprezentowania tematyki, zakresu i wyników polsko-francuskiej współpracy naukowej. Program i lista posterów.

 
Debata "Mars 68 à Varsovie - Mai 68 à Paris. Quel(s) héritage(s)?"

2 czerwca 2008 w Stacji odbyła się debata "Mars 68 à Varsovie - Mai 68 à Paris. Quel(s) héritage(s)?", w ktorej wzięli udział intelektualiści polscy i francuscy: Françoise Gaillard (Université Paris VII), Małgorzata Kowalska (Uniwersytet w Białymstoku), Daniel Lindenberg (Université Paris VIII, kwartalnik Esprit). Dyskusję prowadził Mirosław Loba (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Marzec 68 w Polsce pozornie wzmocnił reżim komunistyczny, przyczyniając się jednocześnie do powstania bazy intelektualnej przyszłych struktur opozycyjnych. Maj 68 zapoczątkował głębokie zmiany w społeczeństwie francuskim.

 
Sesja z okazji 90. rocznicy utworzenia Sekcji Polskiej INALCO

8 grudnia 2007 odbyła się sesja zorganizowana przez Sekcję Polska INALCO we współpracy z Ambasadą RP w Paryżu, Stacją Naukową PAN i Société française d'études polonaises (SFEP) z okazji 90-tej rocznicy powstania Sekcji. O swoich doświadczeniach związanych z nauczaniem języka literatury polskiej opowiedzieli byli i obecni pracownicy Sekcji Polskiej INALCO.

 
Sesja z okazji 50 rocznicy podpisania pierwszej umowy o współpracy naukowej między PAN a CNRS

25 i 26 października 2007 z okazji pięćdziesiątej rocznicy podpisania pierwszej umowy o współpracy naukowej między PAN a CNRS zorganizowano uroczystą sesję i konferencję naukową. Celem spotkania było nie tylko przypomnienie okoliczności i postanowień pierwszej konwencji, ale także ukazanie bogactwa współpracy i znaczących wyników uzyskiwanych wspólnie przez naukowców z Polski i Francji.

 
Seminarium „Polskie i francuskie rolnictwo w Unii Europejskiej”

5 i 6 października 2007 zorganizowano, we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa (IRWiR) PAN oraz Centre d'Economie de la Sorbonne, konferencję na temat polskiego i francuskiego rolnictwa w Unii Europejskiej. Podczas trzech sesji, którym przewodniczyli Claude Sardais, Marek Kłodziński i Gilles Bazin, zostały zaprezentowane referaty na temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej (PAC), narzędzi UE wspomagających rozwój obszarów wiejskich oraz wielofunkcyjność rolnictwa w nowoczesnej gospodarce. Program. Materiały z tej sesji zostały opublikowane jako numer specjalny Roczników Stacji Naukowej PAN.

Na fotografii wśród uczestników m.in.: Gilles Bazin, Barbara Despiney, Katarzyna Duczkowska-Małysz, Maria Halamska, Marek Kłodziński, Marie-Claude Maurel, Barbara Szymoniuk

 
Konferencja „Buffon et la Pologne"

Z okazji trzechsetnej rocznicy urodzin Georgesa-Louisa Buffona, francuskiego przyrodnika, filozofa i matematyka w Stacji Naukowej PAN zorganizowano 8 czerwca 2007 konferencję „Buffon et la Pologne". W programie sesji, której przewodniczył Thierry Hoquet, znalazły się referaty naukowców z Polski i Francji: Radosława Tarkowskiego (Akademia Pedagogiczna w Krakowie), Piotra Daszkiewicza (MnHn), Pierre'a-Jacquesa Chiaperro (MnHn), Pascale Heurtel (MnHn), Jeana Granata et Evelyne Peyre (Musée de l'Homme), Mariana Skrzypka (Polska Akademia Nauk), Józefa Olejniczaka (Muzeum im. Stanisława Staszica w Pile). Konferencję zakończyły obrady „okrągłego stołu", którym przewodniczył Jean-Marc Drouin. Wzięli w nich udział także: Lydie Touret (École des Mines), Arnaud Hurel (MnHn). Materiały z konferencji zostały opublikowane w zeszycie specjalnym Roczników Stacji PAN. Na stronie Radio France Internationale jest dostępna obszerna informacja o sympozjum oraz nagrania wywiadów z uczestnikami. O związkach Polski z Buffonem można przeczytać w artykule Piotra Daszkiewicza i Radosława Tarkowskiego Georges-Louis Leclerc Buffon i jego wpływ na badania przyrodnicze w Polsce zamieszczonym na łamach Przeglądu Geologicznego.

Na fotografii (od lewej) uczestnicy „okrągłego stołu": Marian Skrzypek, Jean Granat, Lydie Touret, Radosław Tarkowski, Jean-Marc Drouin, Józef Olejniczak, Thierry Hoquet, Pascale Heurtel, Piotr Daszkiewicz, Pierre-Jacques Chiappero.

 
Konferencja "Réductions des émissions et stockage géologique du CO2"
30 marca 2007 odbyła się w Stacji konferencja „Réductions des émissions et stockage géologique du CO2".

Francja jest jednym z krajów, które, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery, stosuje technologię podziemnego składowania. W Polsce metoda ta jest jeszcze w fazie eksperymentalnej. Konferencja stała się dla naukowców z Polski i Francji okazją do wymiany doświadczeń w tej dziedzinie. Referaty wygłosili: Kazimierz Rózański (AGH), Isabelle Czernichowski-Lauriol (BRGM), Radosław Tarkowski (Akademia Pedagogiczna w Krakowie), Barbara Uliasz-Misiak, Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz Mokrzycki (IGSME PAN).