French (Fr)Polish (Poland)

Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w ParyżuDyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu:

 

Profesor dr hab. Jerzy Pielaszek

 • Mgr, 1964 - Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr, 1972 - Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • Dr hab., 1995 - Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej
 • Profesor, 2004 - Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Staże i współpraca naukowa:

 • 1972 - Commissariat à l'Enérgie Atomique, Fontenay-aux-Roses, Francja
 • 1974 - University College of Wales, Aberystwyth, Walia, UK
 • 1981-1983 - Northwestern University, Evanston, USA
 • 2001, 2002, 2003 - Université Henri Poincaré, Nancy, Francja

Członek towarzystw naukowych:

 • Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego
 • Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Specjalności:

 • dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego
 • krystalografia rentgenowska w materiałoznawstwie

Kierowane prace naukowo-badawcze:

 • struktura układów nanokrystalicznych w katalizie, układach weglowo-metalicznych, materiałach dla baterii