French (Fr)Polish (Poland)

Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Paryżu


Misja

Stacja Naukowa w Paryżu jest jedną z pięciu placówek Polskiej Akademii Nauk za granicą. Ośrodek usytuowany jest w szesnastej dzielnicy Paryża przy 74, rue Lauriston.
Do najważniejszych zadań Stacji należy:
  • promocja polskiej nauki poprzez organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, wykładów, spotkań, wystaw i innych imprez o charakterze naukowym,
  • rozwój współpracy naukowej między Polską a Francją i krajami frankofońskimi, rozwijanie kontaktów naukowych i kulturalnych polsko-francuskich,
  • pomoc naukowcom z Polskiej Akademii Nauk, stażystom, stypendystom, studentom przybywającym do Francji z polskich wyższych uczelni i innych instytucji naukowych w celach badawczych lub edukacyjnych.